Emma

Söndagslugn | Sunday calm
Nu har det gått nästan en vecka sedan jag skrev sist. Jag vet inte vad det blev med mig. Jag var inte speciellt nervös inför tisdagens prov, men efter att det var avklarat så var det som om luften liksom gick ur mig. Har varit så trött ett tag. Och jag har inte varit det minsta inspirerad till att skriva något, förutom låtar då förstås, för jag har suttit vid Logic med keyboarden varje dag - när jag inte har varit på lektioner. Det känns lite ensamt, att knata runt här i lägenheten, skriva lite musik, laga middag, inte se ett bekant ansikte på flera dagar. Och nu kanske ni tänker "men Emma, dina flat mates då?" och ja, dom ser jag inte heller haha. Två av dem är sjuka och den tredje hade en operation och vilar just nu upp sig hemma hos sin mamma. Så jag är ensam. Men för att fortsatt lära mig att vara ensam så tänkte jag fortsätta sysselsätta mig själv! Vad gör ni för att rycka upp er?
 
ENGLISH: It's been almost a week now since I last wrote. I don't know what got into me. I wasn't really that nervous for the Tuesday assessment, but when it was done, the energy sort off left me. I've been so tired for a while. And I haven't been the least bit inspired to write anything, other than songs ofcourse, because I've been sat with Logic and my keyboard every day - when I haven't been to class. It feels a bit lonely, walking around this flat, writing some music, making dinner, not seeing a single familiar face in days. And now you might think "but Emma, what about your flat mates?" and well, I don't see them either haha. Two of them are ill, and the third had surgery and is recovering at her mum's house. So I'm alone. But to keep on learning to be alone, I'm going to keep busy! What do you do to cheer up?
 
 
 
 
 
 
 
Vet inte varför det alltid är liiite mer ansiktskräm i en förpackning, än vad jag har ansikte till haha.
 
ENGLISH: I don't know why there's always sliiightly more face mask in a pack, than what I have face space for haha.