Emma

Poesimånaden: Nikita Gill
Det är så svårt att välja bara en av Nikita Gills dikter. De är alla så inspirerande och stärkande att jag har suttit och läst dem i en timme nu - försökt att välja en att dela med er.
ENGLISH: It is so hard to pick only one of Nikita Gill's poems. They are all so inspiring and empowering that I've sat and read them for an hour now - trying to pick one to share with you all.