Emma

Poesimånaden: Maya Angelou
För lite över ett år sedan fick jag en banankartong med gamla böcker efter att min mormor gått bort. En av böckerna var ett verk skrivet av vårat inofficiella helgon Maya Angelou.
Jag ville nämna något som inte gäller bara just detta inlägget, utan alla mina poesiinlägg denna månaden och alla texter i världen helt generellt; om du aldrig läser böcker eller uppsattser eller essäer eller insändare eller vad som helst skrivet av någon med en annan etnicitet än du, en annan bakgrund, ett annat kön, ett annat språk än du, då uppmuntrar jag dig härmed att göra det. Ta in all information du kan, ta in alla berättelser, ha ett öppet sinne och lyssna. En kvinna vid namn Ann Morgan från Storbritannien läste böcker från alla länder, som hon under en tid sökte och fick skickade till sig. Kolla gärna upp henne och hennes projekt på bloggen A Year Of Reading The World.
ENGLISH: A little over a year ago I received a box of old books after my grandmother passed away. One of those books was a piece written by our unofficial saint Maya Angelou.
I wanted to mention something that doesn't just regard this blogpost, but all my other poetry posts this month and all texts in the world in general; if you never read books or papers or essays or columns or anything written by someone with a different ethnicity than you, a different background, a different gender, a different language, I hereby encourage you to do it. Take in all the information you can, take in all stories, have an open mind and listen. A woman named Ann Morgan from the UK read books from all countries, which she during a period of time asked for and had sent to her. Look up her and her projekt on the blog A Year Of Reading The World.