Emma

Poesimånaden: Lang Leav
Den femte poeten jag delar med mig av denna poesimånaden är Lang Leav. Jag har två av hennes böcker och jag tycker dom är underbara; lugnande, uppiggande och stärkande. Vissa av hennes texter är som små inblickar i någon annans liv, bitar av en större historia som en ändå känner ett band till efter att ha läst det korta stycket, utdraget. Nedan är en av mina favoriter.
ENGLISH: The fifth poet I'm sharing this poetry month is Lang Leav. I have two of her books and I think they're wonderful; soothing, invigorating and empowering. Some of her works are like little glimpses into someone else's life, pieces of a bigger story that you still feel a connection to after reading the short draft. Below is one of my favourites.