Emma

En värld som hatar kvinnor | A world that hates women
"I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own."
- Audre Lorde, author, human-rights activist, afro-american, lesbian, feminist.
 
Det blir mer än ett inlägg idag. Till att börja med kan vi ju nämna att kvinnors liv är viktiga ALLA dagar om året; att du möjligtvis ens köper blommor till din mamma / syster / flickvän / dotter / fru / tjejkompis idag betyder ingenting om du alla andra dagar på året inte litar på att kvinnor kan anförtos med rätten till sin egen kropp, eller om du någonsin skyller på en kvinna för de sexuella trakasserier hon tvingas utstå.
Nedanför är några screenshots av artiklar som jag scrollat förbi på olika plattformar inom loppet av några dagar. Tror dom kan tala för sig själva. Kvinnor ses fortfarande som mindre, som objekt som kan ägas och hanteras och kontrolleras. Vi är människor. Vi förtjänar mänskliga rättigheter.
Nedanför är screenshots från 91 artiklar. Jag kommer antagligen lägga upp fler, eftersom våldet mot kvinnor tyvärr verkar outtömligt.
 
ENGLISH: There'll be more than one blog post today. For a start we could mention that women's lives are important ALL days of the year; the fact that you might possibly buy flowers for your mother / sister / girlfriend / daughter / wife / female friend today means nothing if you, on all other days of the year, don't think women should be entrusted with the rights to their own bodies, or if you ever blame a woman for the sexual harassments she has to endure.
Below are some screenshots of articles that I've scrolled past on various platforms during the span of a few days. I think they can speak for themselves. Women are still seen as less than, as objects that can be owned and handled and controlled. We are human beings. We deserve human rights.
Below are screenshots of 91 articles. I will most likely post more, since the violence against women unfortunately seem inexhaustible.